Category: Статті та тези

Всеукраїнськіа науково-практична конференція „Майбутній науковець – 2022”

Викладачи кафедри прийняли участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Майбутній науковець – 2022”, яка відбулася 2 грудня 2022 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у форматі онлайн. Метою конференції було надання представникам...

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)»

19-21 жовтня 2022 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася XXX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)». Формат проведення — онлайн. Участь у роботі конференції взяли понад 2200 науковців,...

Mіжнародна конференція MANUFACTURING 2022

У травні 2022 року у Польщі, у провідному Польському технічному університеті «Політехніка Познанська» відбулася міжнародна конференція MANUFACTURING 2022. У ній взяли участь 160 вчених із 23 країн. Наш університет представляв професор кафедри машинобудування та...

В Болгарії вийшла друга монографія серії «Для проектувальників верстатів»

Видавництвом Болгарської Академії наук видана англійською мовою монографія «PARAMETRIC MODELING OF MACHINE TOOLS FOR DESIGNERS» (ISBN 978-954-322-975-8) професорів кафедри машинобудування та прикладної механіки Кроля О.С. і Соколова В.І. Це вже друга монографія із серії...

Монографія англійською мовою в країні ЄС

Видавництвом Болгарської Академії наук видана англійською мовою монографія «3D MODELING OF MACHINE TOOLS FOR DESIGNERS» (ISBN 978-954-322-950-5) професорів кафедри машинобудування та прикладної механіки Кроля О.С. і Соколова В.І. Особливістю видання є привласнення монографії DOI...

Видано монографію “Дифузійні процеси в системах вентиляції”, автори В. І. Соколов, О. С. Кроль та О. В. Єпіфанова.

В монографії розглянуто основні прикладні задачі дифузії домішки в потоці: визначення коефіцієнтів турбулентної дифузії, дифузія точкового та кругового джерел, взаємо- дифузія рідин і газів та ін. Значна увага приділена дослідженню дифузії газів та аерозолів...

Видано монографію “Методи та процедури інженерного прогнозування у верстатобудуванні”, автори О. С. Кроль та В. І. Соколов.

У монографії розглянуто методологію та інструментарій інженерного прогнозування, як складової частини процесу створення конструкцій сучасних верстатних систем і нових технологій в машинобудуванні. Наведено блок-схеми і методи вбудовування в контур процесу системного проектування прогнозних і...

Публікація співробітників кафедри у виданні, індексованому в базах Scopus

У індексованому в міжнародних наукометричних базах “Східно-Європейському журналі передових технологій” вийшла стаття В. І. Соколова та Ю. Б. Рассказової. Ознайомитися зі статтею можна за  посиланням. Інформація про індексацію статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63711 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993953588&origin=inward&txGid=2312C9BAC61A7DF9989FE6FC2925635F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2