Дисципліни кафедри

131 Прикладна механіка
Бакалавр

Теоретична механіка
Теорія механізмів і машин
Теоретичні основи теплотехніки
Мехатроніка
Технологія машинобудування
Гідромашини, гідропневмоприводи та гідропневмоавтоматика
Технологічна оснастка
Теорія різання та різальний інструмент
Динаміка та регулювання технологічних систем
Технології обробки типових деталей та складання машин
Обладнання для механічної обробки
САПР технологічних процесів
Програмування процесів обробки
Теорія автоматичного керування технологічними системами

133 Галузеве машинобудування
Бакалавр

Теоретична механіка
Теорія механізмів і машин
Теоретичні основи теплотехніки
Мехатроніка
Технологія машинобудування
Гідромашини, гідропневмоприводи та гідропневмоавтоматика
Основи теорії різання та різальний інструмент
Динаміка та системи автоматичного керування верстатів
Проектування та розрахунок верстатів
Металорізальні верстати та системи
Моделювання та САПР верстатів
Програмування верстатів з ЧПК
Теорія автоматичного керування технологічними системами

131 Прикладна механіка
Магістр

Методологія та організація наукових досліджень
Мехатронні системи
Конструювання, розрахунок та САПР технологічного обладнання
Інновації прикладної механіки
Інтегровані технології
Програмування механічної обробки на верстатах з ЧПК
Основи CAD/CAM/CAE в механічній інженерії
Основи інженерного консалтингу
Інструментальне забезпечення технологічних систем
Методи оптимізації технологічних систем
Планування експериментів в прикладній механіці

133 Галузеве машинобудування
Металорізальні верстати та системи
Магістр

Методологія та організація наукових досліджень
Ремонт, обслуговування та іспит верстатів
Конструювання, розрахунок та САПР верстатів
Проектування цехів та механоскладальних дільниць
Інструментальне забезпечення металорізальних систем
Програмування механічної обробки на верстатах з ЧПК
Системи CAD/CAM/CAE в машинобудуванні
Основи інженерного консалтингу
Технологія верстатобудування
Методи оптимізації металорізальних систем
Планування експериментів в дослідженнях металорізальних систем

133 Галузеве машинобудування
Обладнання електронної промисловості
Магістр

Методологія та організація наукових досліджень
Механічні та фізико-хімічні методи отримання вакууму
Конструювання, розрахунок та САПР обладнання електронної промисловості
Мікро- та нанотехнології виробництва електронних пристроїв
Спеціальне технологічне обладнання
Технології програмування обладнання з ЧПК
Системи CAD/CAM/CAE в електронній промисловості
Основи інженерного консалтингу
Технології електронної промисловості
Методи оптимізації технологічних систем
Планування експериментів в наукових дослідженнях

133 Галузеве машинобудування
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Магістр

Методологія та організація наукових досліджень
Мембранні технології
Конструювання, розрахунок та САПР обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Робототехнічні системи та комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Моделювання процесів та систем в галузі
Тепломасообмінне обладнання
Системи CAD/CAM/CAE фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Основи інженерного консалтингу
Технології фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Методи оптимізації фармацевтичних та біотехнологічних систем
Планування експериментів в дослідженнях фармацевтичних та біотехнологічних систем