Дисципліни кафедри

Теоретична механіка
Програмне забезпечення механообробки у технологічних системах
Комп’ютерні технології у верстатобудуванні
Інженерія поверхні
Основи CAD/CAM/CАЕ
Інформаційні технології та комп’ютерна графіка інструментального виробництва
Інженерія поверхні ріжучого інструменту
Металорізальні верстати та системи
Інструментальне забезпечення металорізальних систем
Основи теорії різання металів
Моделювання та автоматизоване проектування металорізальних систем
Основи технології машинобудування
Різальний інструмент
Теорія різання
Фізико-технічні методи підвищення експлуатаційних властивостей інструменту
Основи технології машинобудування
Комп’ютерне моделювання інструментальних систем в інтегрованих САПР
Основи механотроніки
САПР ОЕП та мережеві технології
Вакуумна техніка
Обладнання вакуумної техніки
Основи технології машинобудування
Технологія електронного машинобудування
Технологія мікроелектроніки
Обладнання ГВС
Моделювання та автоматизоване проектування металорізальних систем
Гідро- і пневмоавтоматика металорізальних систем
Технологічне оснащення верстатів
Моделювання та програмне забеспечення систем керування
Системи автоматичного управління інструментальним виробництвом
Комп’ютерне моделювання інструментальних систем в інтегрованих САПР
Верстати та обладнання інструментального виробництва
Проектування спеціальних пристосувань інструментального виробництва
Технологія інструментального виробництва
Електрофізичні методи обробки в електронній промисловості
Автоматизовані технологічні комплекси електронної промисловості
Моделювання процесів та обладнання електронної промисловості
Обладнання електронної промисловості
Архітектура комп’ютера
Мережеві системи автоматизації проектування обладнання
Автоматизація процесів керування металорізальними системами
Конструювання, розрахунок та САПР верстатів
Методи оптимізації технологічних систем
Обладнання та технології автоматизованих металорізальних систем
Проектування металорізальних верстатів в середовищі АРМ WinMachine ”
Технічне діагностування та сертифікація металообробного обладнання
Інструментальне виробництво
Інструментальне забезпечення автоматизованих виробництв
Методи оптимізації технологічних систем
Обладнання та технології автоматизованого інструментального виробництва
Параметричне моделювання інструментальних систем
Теорія проектування інструменту
Однокристальні ЕОМ
Системи автоматичного керування в обладнанні електронної промисловості
Наноматеріали та нанотехнології