Ласкаво просимо на сайт кафедри машинобудування та прикладної механіки

Кафедра машинобудування та прикладної механіки – одна із найстаріших  кафедр університету – готує фахівців в галузі проектування й розрахунку верстатів та машинобудівного обладнання, розробки технологій машинобудування та автоматизованих виробництв, методів й інструментальних засобів обробки деталей машин. Випускники кафедри відрізняються підвищеною фундаментальною підготовкою, поглибленим знанням систем CAD, CAM, CAE.
На кафедрі працюють чотири професори та шістнадцять доцентів.
В даний час кафедра здійснює підготовку здобувачів за освітніми програмами 1 (бакалаврського), 2 (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей:

131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Прикладна механіка») з профілізаціями:

  • інтегровані технології машинобудування;
  • мехатронні системи в машинобудуванні;

133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Галузеве машинобудування») з профілізаціями:

  • металорізальні верстати та системи;
  • обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв;
  • металургійне обладнання;
  • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;

за освітньо-науковою програмою «Прикладна механіка» 3 (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • оптимізація верстатних систем із застосуванням інтегрованих САПР;
  • удосконалення автоматичних приводів спеціального технологічного обладнання;
  • підвищення ефективності процесів віброобробки;
  • розробка нових технологій обробки матеріалів в машинобудуванні.