Підручники та навчальні посібники з 2014 року

1. Кроль О. С. Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – 128 с.
2. Кроль О.С., Соколов В.І. Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – 160 с.
3. Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В. Гідравліка. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с.
4. Забезпечення надійності різального інструмента : навч. посібник / Ю.О. Харламов, В.І. Соколов, О.С. Кроль, А.В. Міцик, О.В. Романченко. – Сєвєродонецьк: вид‐во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 212 с.
5. Розрахунок валів апаратів з перемішуючими пристроями: Навчальний посібник./ В.В.Іванченко, Ю.М. Штонда, Г.В. Тараненко, В.Г. Табунщіков. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 124 с. ISBN 978-617-11-01.
6. Цифрова схемотехніка: навчальний посібник / М.Г. Лорія, П.Й. Єлісєєв, О.Б. Целіщев – Сєверодонецьк: СНУ ім. В. Даля. 2016. 332 с. ISBN 978-617-11-0061-9.

Всі видання мають ISBN та розміщені в інституційному репозитарії СНУ ім. В. Даля.