Видано монографію “Методи та процедури інженерного прогнозування у верстатобудуванні”, автори О. С. Кроль та В. І. Соколов.

У монографії розглянуто методологію та інструментарій інженерного прогнозування, як складової частини процесу створення конструкцій сучасних верстатних систем і нових технологій в машинобудуванні. Наведено блок-схеми і методи вбудовування в контур процесу системного проектування прогнозних і оптимізаційних процедур. Запропоновано комбінований метод “Дерево цілей – матриці входимостей”, за допомогою якого формальним чином здійснюється мінімізація складу функціональних елементів і формується об’єкт прогнозу. Отримано кількісні ентропійні міри невизначеності при використанні патентних даних в процесі проектування.

Дано рекомендації по здійсненню процесу прогностичного довизначення вихідних даних і обмежень проектних процедур. На основі концепцій раціонального вибору створений формалізований апарат рішення задачі вибору методу прогнозування. Виявлено залежності між наборами вихідних даних і методами прогнозування, що обираються. Реалізовано інженерні прогнози компонентів верстатних систем за допомогою статистичних, експертних і патентних методів прогнозування.

Leave a Reply

Your email address will not be published.