Видано монографію “Дифузійні процеси в системах вентиляції”, автори В. І. Соколов, О. С. Кроль та О. В. Єпіфанова.

В монографії розглянуто основні прикладні задачі дифузії домішки в потоці: визначення коефіцієнтів турбулентної дифузії, дифузія точкового та кругового джерел, взаємо- дифузія рідин і газів та ін. Значна увага приділена дослідженню дифузії газів та аерозолів в турбулентних потоках каналів промислових вентиляційних систем

Розрахована на інженерно-технічних та наукових робітників, що займають­ся розробкою систем контролю характеристик газоповітряних викидів вентиляцій­них систем техногенно небезпечних об’єктів. Також буде корисна студентам стар­ших курсів та аспірантам технічних спеціальностей.

Leave a Reply

Your email address will not be published.