Category: Методична робота

Видано навчальний посібник

У навчальному посібнику розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Докладно описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості...

Видано навчальний посібник

У посібнику “Забезпечення надійності різального інструмента” розглянуто основні види відмов різального інструменту – знос і викришування різальних кромок, поломки, вібрації та ін. Описано шляхи забезпечення надійності різального інструменту – вдосконалення конструкцій і інструментальних матеріалів,...

Монографія англійською мовою в країні ЄС

Видавництвом Болгарської Академії наук видана англійською мовою монографія «3D MODELING OF MACHINE TOOLS FOR DESIGNERS» (ISBN 978-954-322-950-5) професорів кафедри машинобудування та прикладної механіки Кроля О.С. і Соколова В.І. Особливістю видання є привласнення монографії DOI...

Видано монографію “Методи та процедури раціонального вибору у верстатобудуванні”, автори О. С. Кроль та В. І. Соколов.

У монографії розглянуто проблеми побудови та дослідження тривимірних моделей проектованих металорізальних верстатів. Наведено інструментарій створення твердотільних моделей устаткування фрезерно-свердлильно-розточувального типу в середовищі інтегрованої САПР KOMIIAC-3D. Розглянуто особливості та ефективні прийоми побудови компонентів верстатних та...

Видано монографію “Трибологічна надійність металорізальних верстатів”, автори Ю.О. Харламов, В.І. Соколов, О.С. Кроль.

У книзі розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Детально описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про...

Видано навчальний посібник “Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення”, автори: Кроль О.С., Соколов В.І.

Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D...

Видано навчальний посібник “Гідравліка”, автори: Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки,...