Публікація співробітників кафедри у виданні, індексованому в базах Scopus

Титул

У індексованому в міжнародних наукометричних базах “Східно-Європейському журналі передових технологій” вийшла стаття В. І. Соколова та Ю. Б. Рассказової. Ознайомитися зі статтею можна за  посиланням.

Інформація про індексацію статті:

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63711

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993953588&origin=inward&txGid=2312C9BAC61A7DF9989FE6FC2925635F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.