Всеукраїнськіа науково-практична конференція „Майбутній науковець – 2022”

Викладачи кафедри прийняли участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Майбутній науковець – 2022”, яка відбулася 2 грудня 2022 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля у форматі онлайн. Метою конференції було надання представникам молодої наукової еліти можливості апробації своїх наукових робіт, розширення освітнього та наукового рівня, а також розвиток і реалізація творчого потенціалу. Матеріали конференції (програма, ел. варіант збірника тез та ін.) будуть розміщені на сайті СНУ ім. В. Даля.

Leave a Reply

Your email address will not be published.