Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)»

19-21 жовтня 2022 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася XXX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)». Формат проведення — онлайн. Участь у роботі конференції взяли понад 2200 науковців, педагогів та спеціалістів з десяти країн світу.

Організатори: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський університет «Св. Климент Охридський», Варшавська та Познанська політехніки (Польща), Петрошанський університет (Румунія).

Наш університет був представлений кафедрою машинобудування та прикладної механіки факультету Інженерії. Робота “Розробка довбальної головки багатоопераційного вірстату із зубчасто-реєчною передачею” (автори проф. Кроль О.С., PhD Цанков Р., студент Байдін В.В) була виконана у співпраці з Болгарським колегою доктором Петко Цанковим із Фракійського університету.

Представлені результати отримано в рамках укладеної угоди про міжнародне співробітництво між СНУ ім. В. Даля та Фракійським університетом Стара Загора (Болгарія)

Leave a Reply

Your email address will not be published.