Category: Новини

Публікація співробітників кафедри у виданні, індексованому в базах Scopus

У індексованому в міжнародних наукометричних базах “Східно-Європейському журналі передових технологій” вийшла стаття В. І. Соколова та Ю. Б. Рассказової. Ознайомитися зі статтею можна за  посиланням. Інформація про індексацію статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63711 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993953588&origin=inward&txGid=2312C9BAC61A7DF9989FE6FC2925635F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2    

Представники нашоі кафедри відвідали ПАРЕ

Викладачі, науковці та студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля взяли участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (м.Страсбург). Третину делегації нашої країни в Український день в ПАРЕ склали саме далівці-переселенці. Українська делегація відвідала...