Угода про міжнародне співробітництво

Між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Фракійським університетом Стара Загора (Болгарія) укладено угоду, яка передбачає:
обмін професорсько-викладацьким складом і студентами;
обмін і спільну підготовку педагогічних і дослідницьких програм;
обмін спеціалістами для проходження стажувань, підвищення кваліфікації за напрямом управління вищими навчальними закладами і керівництва науковою діяльністю;
візити професорсько-викладацького складу з метою проведення лекцій, практичних занять, та інших педагогічних заходів;
створення максимально сприятливих умов щодо обміну періодичними виданнями та публікаціями;
навчання в аспірантурі та докторантурі;
створення Центрів з надання консультаційних послуг в університетах-партнерах;
обмін досвідом щодо управління і розвитку університетських бібліотек;
розробку та виконання спільних програм навчання;
спільні публікації статей у видавництвах університетів;
спільну роботу з виконання освітніх та дослідницьких проектів в рамках як двосторонніх так і міжнародних програм;
обмін досвідом стосовно комп’ютеризації освітнього процесу та науково-освітньої роботи;
інші заходи, що мають спільний для обох сторін інтерес.
З боку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відповідальною за виконання цієї Угоди є Кафедра машинобудування та прикладної механіки.

Leave a Reply

Your email address will not be published.