Category: Новини та оголошення

Підвищення кваліфікації

Вітаємо доцента кафедри машинобудування та прикладної механіки к.т.н. Сергієнко Оксану Вікторівну з успішним закінченням курсів з англійської мови ReallyEnglish, які були проведені СНУ ім. В. Даля у партнерстві з Royal Holloway University of London...

Угода про міжнародне співробітництво

Між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Фракійським університетом Стара Загора (Болгарія) укладено угоду, яка передбачає: обмін професорсько-викладацьким складом і студентами; обмін і спільну підготовку педагогічних і дослідницьких програм; обмін спеціалістами для проходження...

Перемога у міжнародному конкурсі.

Вітаємо студента Фіронова Дениса та його керівника професора Кроля Олега Семеновича з перемогою в 14 щорічному Міжнародному Конкурсі «Майбутні Аси комп’ютерного 3D-моделювання – 2016»! За оцінкою експертної комісії конкурсна робота «Пристрій автоматичної заміни заготовок обробного...