Шумакова Тетяна Олександрівна

Шумакова Тетяна Олександрівна

Шумакова Тетяна Олександрівна

ШУМАКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат технічних наук (2010),
доцент (2015)

Шумакова Тетяна Олександрівна, народилася 6 червня 1984 року в місті Лутугине Луганської області. У 2000 році закінчила (на відмінно) Лутугінську профільну школу III ступеня Луганської області.

В 2000 році вступила до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на денне відділенні на кафедру «Технологія машинобудування» та закінчила його в 2005 році отримавши диплом спеціаліста з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія машинобудування» здобувши кваліфікацію інженера-механіка.

З 2005 по 2008 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі «Технологія машинобудування» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля де займалася науковими дослідженнями в області вдосконалення інструментів, що використовуються для обробки складнопрофільних деталей у середовищі вільних абразивів з впровадженням результатів на підприємстві ТОВ «Навігатор» (м. Дніпропетровськ).

В 2010 році захистила дисертацію у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на тему «Підвищення продуктивності обробки деталей у вібруючих контейнерах шляхом вибору форми інструменту» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти.

З 2009 року працює на кафедрі «Машинобудування, верстати та інструменти» (зараз «Машинобудування та прикладної механіки») асистентом, з 2010 року старшим викладачем, а з 2012 року доцентом.

Є автором більш ніж 40 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника з грифом МОН України, 2 монографій, більш ній 30 статей у наукових виданнях, 3 деклараційних патентів на корисну модель.