Ніколаєнко Анна Павлівна

Ніколаєнко Анна Павлівна

Ніколаєнко Анна Павлівна

Ніколаєнко Анна Павлівна

Кандидат технічних наук (2010)

Народилася 10 серпня 1984 року в місті Луганську. З 1991 по 2000 рік навчалася в середній спеціалізованій школі №5 в класі з поглибленим вивченням англійської мови та прискореною системою навчання.

У 2000 році вступила до Східноукраїнського державного університету, а в 2005 році закінчила його з відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економічної кібернетики. В ході навчання і дипломного проектування займалася моделюванням виробничих процесів і процесів роботи металообробного обладнання на базі Луганського електроапаратного заводу. З 2005 по 2008 рік проходила навчання в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на кафедрі «Металорізальні верстати та інструменти».

Після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

У 2010 році в Донецькому національному політехнічному університеті представила до захисту дисертаційну роботу «Підвищення продуктивності вібраційної обробки шляхом вибору розташування джерела коливань щодо U-образного контейнера» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати і інструменти. Після захисту кандидатської дисертації була переведена на посаду старшого викладача, а потім доцента кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти».

За час роботи в університеті опубліковано 35 наукових статей у видавництвах ВАК України, 3 монографії, видано 12 методичних

вказівок, автор 2 авторських свідоцтв. Є куратором студентських груп, відповідальної за методичну роботу кафедри, проводить лекційні та практичні заняття англійською мовою для студентів іноземців, які навчаються в магістратурі кафедри.