Мелконов Григорій Леонидович

Мелконов Григорій Леонидович

Мелконов Григорій Леонідович

МЕЛКОНОВ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Кандидат технічних наук (2010)

Мелконов Григорій Леонідович народився 23 липня 1978 року в місті Луганську.

З 1985 по 1995 рік навчався в середній школі №8 міста Луганська. У 1995 році успішно закінчивши навчання в школі, вступив до Східноукраїнського державного університету на механічний факультет за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2000 році закінчив навчання в університеті, з відзнакою захистивши дипломний проект отримав кваліфікацію інженера-механіка. З 2000 року по 2007 рік працював на машинобудівному підприємстві, пройшовши шлях від робітника до керівника. У 2007 Мелконов Г.Л. почавши роботу над кандидатською дисертацією був прийнятий на кафедру «Технологія машинобудування» з 2008 року на посаду молодшого наукового співробітника. У 2010 під успішним керівництвом професора кафедри «Технологія машинобудування» Лубенської Людмили Михайлівни захистив кандидатську дисертацію в Одеському політехнічному університеті на тему «Підвищення продуктивності деталей в U- образних контейнерах вібраційних верстатів» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. З 2010 року прийнятий на роботу в СНУ ім. В. Даля на кафедру в той час «Металорізальні верстати та інструменти» на посаду старшого викладача. З приходом ну кафедру, Мелконов Г. Л. та доцент кафедри Мелконов Л.Д. під керівництвом завідувача кафедри Соколова В.І. працюють над розвитком лабораторної бази кафедри, вдосконалюючи такі моделі верстатів, як СФ 16, 5Д32, ряд автоматичного токарного парку, модернізуючи управління процесом металообробки за допомогою програмного керування, з використанням сучасні програм, таких як КОМПАС, АВТОКАД, ВІН МАШИН і т.д. З 2011 Мелконов Г.Л. асистує викладання кафедральних дисциплін іноземним студентам на іноземній мові. З 2012 року Мелконов Г.Л. є керівником практики кафедри і відповідальним за працевлаштування випускників. З 2014 року доц. Мелконов Г.Л. є заступником декана з виховної роботи.

Мелконов Г.Л. є автором 30 наукових робіт, опублікованих у видавництвах ВАК. Автор трьох деклараційних патентів України.