Логунов Олександр Миколайович

Логунов Олександр Миколайович

Логунов Олександр Миколайович

Логунов Олександр Миколайович
кандидат технічних наук (2011)
Логунов Олександр Миколайович народився 13 червня 1980 року в місті Луганську. У 1997 році закінчив середню школу №20 м.Луганська.
У 1997 році вступив до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля а в 2002 році закінчив його з відзнакою за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» здобувши кваліфікацію інженера-механіка.
З 2000 по 2006 р працював лаборантом, молодшим науковим співробітником і науковим співробітником в НДПКІ «ІСКРА». З 2002 по 2006 роки заочно навчався в аспірантурі, займався науковими дослідженнями в області удосконалення програмних засобів автоматизованої ідентифікації виробів з впровадженням результатів на ЗАТ «ВОЗКО» (м Вознесенськ). У 2011 році захистив кандидатську дисертацію в Донецькому національному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на тему «Моделі і методи автоматизованої ідентифікації виробів в шкіряної промисловості».
З 2006 року працював асистентом, старшим викладачем і доцентом на кафедрі обладнання електронної промисловості. Викладав дисципліни, пов’язані з інформаційними технологіями та системами автоматизованого проектування.
Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць, в тому числі деклараційного патенту на корисну модель.