Таванюк Тетяна Яківна

Таванюк Тетяна Яківна

Таванюк Тетяна Яківна

ТАВАНЮК ТЕТЯНА ЯКІВНА
кандидат технічних наук (2014)
Таванюк Тетяна Яківна народилась у м. Луганськ в1971 році.
В 1995 році закінчила Східноукраїнський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв в машинобудуванні» та здобула кваліфікацію інженер-електромеханік.
Працювала у відділі АСУВ (автоматизованої системи управління виробництвом) верстатобудівного заводу ім. В. Леніна, в КІОЦ (комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр) обласного управління соціального захисту населення Луганської обласної адміністрації. Пройшла шлях від оператора ЕОМ до провідного інженера-програміста.
З 2009 р. асистент кафедри нарисної геометрії та графіки. З 2010 р. асистент кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти».
З 2010 р. по 2013 р. проходила навчання в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, за напрямом 05.13.07 – автоматизація процесів управління.
У 2014 році, у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля представила дисертаційну роботу «Система автоматичного управління спеціальним пресовим обладнанням з електрогідравлічним приводом». Після захисту кандидатської дисертації була переведена на посаду
доцента кафедри «Машинобудування, верстати та інструменти».
Автор 24 статей, 4 патентів, 2 монографій, 4 методичних вказівок.