Соколов Володимир Ілліч

СОКОЛОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

доктор технічних наук (2001),
професор (2002)

Соколов Володимир Ілліч народився 7 вересня 1962 року в селищі Ольхове Станично-Луганського району Луганської області. З 1969 по 1979 рік навчався в середній школі № 2 м. Луганська.

В 1979 році вступив до Ворошиловградського машинобудівного інституту, а в 1984 році закінчив його з відзнакою по спеціальності «Гідравлічні машини та засоби автоматики» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення інституту працював на Луганському верстатобудівельному заводі.

В 1986 році переведений на роботу до Луганського машинобудівного інституту. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію в Московському державному технічному університеті ім. М. Баумана. В 2001 році захистив докторську дисертацію в Донбаській національній академії будівництва та архітектури. В 2002 році присвоєно вчене звання професора.

В 2002 році переведений на роботу до Луганської обласної державної адміністрації, де працював начальником відділу науки. За організаційну роботу в науково-технічній та інноваційній діяльності, у сфері трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності відзначений нагородами Міністерства освіти і науки України та Президії Національній академії наук України.

В 2005 році переведений до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2005 по 2016 роки займав посади декана механічного факультету, директора інститут прикладної механіки та матеріалознавства, декана факультету машинобудування та електричної інженерії. За сумісництвом очолював кафедру машинобудування, верстатів та інструментів, був членом експертної комісії з механіки і транспорту при Державній акредитаційній комісії.

З 2016 року завідуючий кафедрою машинобудування та прикладної механіки. Член наукової ради МОН України по секції машинобудування.

Соколов В.І. автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, у тому числі: Transfer functions for shearing stress in nonstationary fluid friction. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. Vol. 1, P. 707-715. doi: 10.1007/978-3-030-22041-9_76; Rational choice of machine tools for designers: monograph. Sofia:  Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019. 114 p. doi: 107546/RCMTD.2019; Гідравліка: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. 160 с.; Проектування металорізальних верстатів у середовищі APM WinMachine: підручник. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 388 с.