Портфоліо спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

Освітньо-професійна програма
Рецензія-відгук ПрАТ “СНВО “ІМПУЛЬС”
Рецензія-відгук ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ”
Рецензія-відгук ТОВ НВФ “Мікрохім”
Рецензія-відгук ПрАТ “Сєвєродонецький ОРГХІМ”
Наказ про затвердження складу групи забезпечення
Наказ про створення проектноi групи та призначення гаранта освiтнiх програм
Наказ про введення в дiю освiтньо-професiйноi програми
Витяг з протоколу № 5 засідання кафедри від 20.01.2020 про вибір кандидатур керівника та членів проектної групи
Витяг з протоколу № 5 засідання кафедри від 20.01.2020 про вибір кандидатури гаранта освітньо-професійної програми
Витяг з протоколу № 6 засідання кафедри від 21.02.2020 про затвердження редакції освітньої програми
Витяг з протоколу № 8 засідання кафедри від 22.04.2020 про затвердження проектів навчального плану та освітньої програми