Підручники та навчальні посібники з 2014 року

1. Кроль О. С. Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – 128 с.
2. Кроль О.С., Соколов В.І. Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. – 160 с.
3. Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В. Гідравліка. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с.

Всі видання мають ISBN та розміщені в інституційному репозитарії СНУ ім. В. Даля.