Міцик Андрій Володимирович

Міцик Андрій Володимирович

Міцик Андрій Володимирович

Міцик Андрій Володимирович

кандидат технічних наук (2008),
доцент (2012)

Міцик Андрій Володимирович народився 29 лютого 1980 року в м. Луганськ. З 1986 по 1997 навчався в середній школі № 20 міста Луганська.
В 1997 р. вступив на механічний факультет Східноукраїнського державного університету, а в 2002 р. закінчив його з відзнакою за спеціальністю «Технологія машинобудування» та здобув кваліфікацію магістра. Під час навчання пройшов магістерську практику на STALWERKE BREMEN (ArcelorMittal) (Німеччина).
В 2000 р. вступив на економічний факультет Східноукраїнського національного університету, а в 2003 р. закінчив його з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг».
З 2002 по 2005 роки проходив навчання в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля по кафедрі «Технологія машинобудування».
Після закінчення аспірантури працював науковим співробітником науково-дослідної лабораторії «Обробка вільними абразивами», асистентом кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
В 2008 р. в спеціалізованій Вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти на тему: «Підвищення ефективності обробки великогабаритних плоскісних виробів активізацією руху робочого середовища в коливних «U»-подібних контейнерах».
Після захисту кандидатської дисертації переведен на посаду старшого викладача, а потім доцента кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти».
В 2010 – 2013 рр. докторант кафедри «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф. Семко Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
З листопада 2013 р. доцент кафедри «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» (перейменована у кафедру «Машинобудування, верстати та інструменти» наказом ректора університету від 15 жовтня 2014 № 40).
Міцик А.В. автор більш 70 статей в наукових виданнях, 23 патентів винахід, 10 навчально-методичних праць.