DSMIE 2018

Завідувач кафедри Соколов В.І. та професор Кроль О.С. прийняли участь у міжнародній конференції «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange» (DSMIE 2018), що проводилась на базі Сумського державного університету 12-15 червня 2018 року. Матеріали конференції опубліковано у Springer Lecture Notes in Mechanical Engineering. Видання цієї серії індексуються науково-метричною базою Scopus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *