Category: Новини

Екскурсія на НВО Імпульс

Студенти кафедри машинобудування та прикладної механіки факультету інженерії СНУ ім.В.Даля відвідали з екскурсією ПРАТ НВО «Імпульс», щоб ознайомитися із сучасним виробництвом і технологічним обладнанням. Враження студентів тут: http://snu.edu.ua/?p=11426 Новина на сайті НВО “Імпульс”: http://www.imp.lg.ua/index.php/ru/news/813-ekskursiya-studentov-vostochnoukrainskogo-natsionalnogo-universiteta-imeni-vladimira-dalya

Видано монографію “Трибологічна надійність металорізальних верстатів”, автори Ю.О. Харламов, В.І. Соколов, О.С. Кроль.

У книзі розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Детально описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про...

Екскурсія на ПрАТ “Азот”

28 березня 2017 року студенти кафедри під керівництвом доцента  Мелконова Григорія Леонідовича відвідали приватне акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ». Екскурсія проходила в двох цехах: з виробництва селітри і карбоміду. Перед входом в цех студентів...

Видано навчальний посібник “Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення”, автори: Кроль О.С., Соколов В.І.

Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D...

Нагородження старшого викладача Чернікової І.Д.

Сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток університету старшого викладача Ірини Дем’янівни Чернікової був відзначений грамотою на засіданні Вченої Ради, присвяченому 97-річчю університету. Колектив кафедри вітає Ірину Дем’янівну і бажає їй...

Видано навчальний посібник “Гідравліка”, автори: Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки,...

Стажування у Фінляндії доцента Єпіфанової О.В.

5-12 березня 2017 року доцент кафедри Машинобудування та прикладної механіки Єпіфанова О.В. прийняла участь у проекті ІМАНС «Школа з англійської мови та стажування для освітян» у Західно-Фінляндськоу коледжі м. Гуйттінен, Фінляндія. Це було поєднання...

Перемога у міжнародному конкурсі.

Вітаємо студента Фіронова Дениса та його керівника професора Кроля Олега Семеновича з перемогою в 14 щорічному Міжнародному Конкурсі «Майбутні Аси комп’ютерного 3D-моделювання – 2016»! За оцінкою експертної комісії конкурсна робота «Пристрій автоматичної заміни заготовок обробного...

Публікація співробітників кафедри у виданні, індексованому в базах Scopus

У індексованому в міжнародних наукометричних базах “Східно-Європейському журналі передових технологій” вийшла стаття В. І. Соколова та Ю. Б. Рассказової. Ознайомитися зі статтею можна за  посиланням. Інформація про індексацію статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63711 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993953588&origin=inward&txGid=2312C9BAC61A7DF9989FE6FC2925635F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2