Ліцензування за ІІІ рівнем.

Наказом Міністерства освіти і науки України №378-л від 27.11.2017р. кафедра отримала ліцензію на освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”. Це означає дозвіл на підготовку докторів філософії (кандидатів наук) з прикладної механіки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *