Видано навчальний посібник


У навчальному посібнику розглянуті основні проблеми надійності машин і
верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації.
Докладно описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки
надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про тертя, зношування і
змащення. Представлені відомості про геометрію поверхонь деталей і контактну
взаємодію деталей, що сполучаються. Розглянута природа зовнішнього тертя та
основних видів зношування у верстатах. Докладно розглянуті питання забезпечення
надійності металорізальних верстатів на етапах проектування, виготовлення та
експлуатації.
Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за
спеціальностями «Прикладна механіка» і «Галузеве машинобудування», а також
може бути використаний інженерно – технічними працівниками підприємств.

Leave a Reply

Your email address will not be published.