Category: Новини

Нагородження старшого викладача Чернікової І.Д.

Сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток університету старшого викладача Ірини Дем’янівни Чернікової був відзначений грамотою на засіданні Вченої Ради, присвяченому 97-річчю університету. Колектив кафедри вітає Ірину Дем’янівну і бажає їй...

Видано навчальний посібник “Гідравліка”, автори: Соколов В.І., Кроль О.С., Єпіфанова О.В.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки,...

Стажування у Фінляндії доцента Єпіфанової О.В.

5-12 березня 2017 року доцент кафедри Машинобудування та прикладної механіки Єпіфанова О.В. прийняла участь у проекті ІМАНС «Школа з англійської мови та стажування для освітян» у Західно-Фінляндськоу коледжі м. Гуйттінен, Фінляндія. Це було поєднання...

Перемога у міжнародному конкурсі.

Вітаємо студента Фіронова Дениса та його керівника професора Кроля Олега Семеновича з перемогою в 14 щорічному Міжнародному Конкурсі «Майбутні Аси комп’ютерного 3D-моделювання – 2016»! За оцінкою експертної комісії конкурсна робота «Пристрій автоматичної заміни заготовок обробного...

Публікація співробітників кафедри у виданні, індексованому в базах Scopus

У індексованому в міжнародних наукометричних базах “Східно-Європейському журналі передових технологій” вийшла стаття В. І. Соколова та Ю. Б. Рассказової. Ознайомитися зі статтею можна за  посиланням. Інформація про індексацію статті: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/63711 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84993953588&origin=inward&txGid=2312C9BAC61A7DF9989FE6FC2925635F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a2    

Представники нашоі кафедри відвідали ПАРЕ

Викладачі, науковці та студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля взяли участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (м.Страсбург). Третину делегації нашої країни в Український день в ПАРЕ склали саме далівці-переселенці. Українська делегація відвідала...