Author: admin

ДЕНИС ФІРОНОВ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 15-ГО МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ “МАЙБУТНІ АСИ ЦИФРОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ”

Денис Фіронов – студент кафедри машинобудування та прикладної механіки (зав. кафедри Володимир Соколов) став переможцем у 15-му Міжнародному конкурсі “Майбутні Аси Цифрового Машинобудування”!   Його проект «4-х вісний обробний центр ОЦ5В» завоював срібну медаль...

Ще одна відзнака.

Вітаємо студента Фіронова Дениса з персональною відзнакою за результатами Всеукраїнської олімпіаді з технології машинобудування, яка відбулася у травні на базі Одеського Національного Політехнічного Університету. Це вже друга відзнака Дениса Фіронова у цьому навчальному році –...

Видано монографію “Методи та процедури раціонального вибору у верстатобудуванні”, автори О. С. Кроль та В. І. Соколов.

У монографії розглянуто проблеми побудови та дослідження тривимірних моделей проектованих металорізальних верстатів. Наведено інструментарій створення твердотільних моделей устаткування фрезерно-свердлильно-розточувального типу в середовищі інтегрованої САПР KOMIIAC-3D. Розглянуто особливості та ефективні прийоми побудови компонентів верстатних та...

Запрошення на навчання

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ   КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ   ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ   на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра за спеціальностями: 131 Прикладна механіка 133 Галузеве машинобудування...

Всеукраїнська олімпіада з технології машинобудування.

Студенти та викладачі кафедри взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з технології машинобудування на базі Одеського Національного Політехнічного Університету. В конкурсі дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів були зайняті високі місця. Вітаємо переможців – магістрів...

Екскурсія на НВО Імпульс

Студенти кафедри машинобудування та прикладної механіки факультету інженерії СНУ ім.В.Даля відвідали з екскурсією ПРАТ НВО «Імпульс», щоб ознайомитися із сучасним виробництвом і технологічним обладнанням. Враження студентів тут: http://snu.edu.ua/?p=11426 Новина на сайті НВО “Імпульс”: http://www.imp.lg.ua/index.php/ru/news/813-ekskursiya-studentov-vostochnoukrainskogo-natsionalnogo-universiteta-imeni-vladimira-dalya

Видано монографію “Трибологічна надійність металорізальних верстатів”, автори Ю.О. Харламов, В.І. Соколов, О.С. Кроль.

У книзі розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Детально описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про...

Екскурсія на ПрАТ “Азот”

28 березня 2017 року студенти кафедри під керівництвом доцента  Мелконова Григорія Леонідовича відвідали приватне акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ». Екскурсія проходила в двох цехах: з виробництва селітри і карбоміду. Перед входом в цех студентів...

Видано навчальний посібник “Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення”, автори: Кроль О.С., Соколов В.І.

Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D...