Черніков Микола Григорович

Черніков Микола Григорович

Черніков Микола Григорович

Черніков Микола Григорович
кандидат фізико-математичних наук (1976),

доцент (2011)

Черніков Микола Григорійович народився 6 квітня 1941 року в місті Лисичанську, Ворошиловградської області. З 1948 по 1958 рік навчався в середній школі №3 міста Лисичанська. У 1958 році вступив до Луганського державного педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка і в 1963 році закінчив його за спеціальністю «Фізика та основи виробництва» і здобув кваліфікацію вчителя фізики та основ виробництва. Після закінчення інституту був розподілений в Бірюковскую середню школу Антрацитівського району Луганської області вчителем фізики. В Наприкінці 1963 року був призваний до лав Радянської армії, був командиром відділення, заступником командира взводу, був удостоєний нагороди «Відмінник ВВС» і за відмінні показники в бойовій і політичній підготовці нагороджений почесною грамотою ЦК ВЛКСМ. Офіцер запасу. Після служби в армії з 1965 року працював в Луганському машинобудівному інституті асистентом на кафедрі фізики, а з 1967 року – викладачем фізики в Луганському вищому військовому авіаційному училищі штурманів імені Пролетаріату Донбасу. За направленням Міністерства Оборони СРСР в 1970 році направлений на навчання в аспірантуру Ленінградського державного університету імені А. А. Жданова. Займався вивченням фізичних властивостей поверхні напівпровідників (арсеніду галію) для вирішення проблеми “холодних” катодів. В1976 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Після навчання в аспірантурі працював старшим викладачем фізики в Ворошиловградському вищому військовому авіаційному училищі штурманів імені Пролетаріату Донбасу, а з січня 1977 року старшим викладачем на кафедрі фізики в Ворошиловградському машинобудівному інституті. З 1982 року перейшов на роботу в Луганське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро робототехнічних систем «Іскра», де працював на посаді: старший інженер, завідувач сектором, завідувач відділом. Керівник наукових договорів з підприємствами: Інститут атомної енергії імені І. В. Курчатова (м. Москва), Електромеханічний завод-НДІ «Електросталь» (м. Електросталь, Московська обл.), п / с В-2989 (м. Свердловськ), п / с Г-4708 (м. Саратов), НВО «Нечернозёмагропромлён» (м. Тверь). З1992 року інтерес до наукових розробок на підприємствах країни відсутній і замовлення на НДР перестали укладати. Тому з цього часу працював в школі вчителем фізики, з 1996 року – викладачем фізики в Луганському політехнічному коледжі, з 2001 року – в Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля доцентом кафедри «Обладнання електронної промисловості», з 2014 року ‒ доцент кафедри «Машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів» факультету «Машинобудування та електричної інженерії»,

а з 2016 року і по теперішній час ‒ на факультеті «Інженерії» доцентом кафедри «Машинобудування та прикладної механіки» Черніков М. Г. автор більш ніж 50-и наукових та науково-методичних праць, в тому числі 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, і більше 15-и навчально-методичних посібників, має 2 авторських свідоцтва, понад 37 статей в наукових виданнях.

Постійно приділяє увагу на виховну і організаційну роботу зі студентами. Є куратором групи ОФБ-16дм.