Запрошення на навчання

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

 

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ

 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

У нас є все, щоб дати Вам сучасну вищу освіту на денній та заочній формах навчання: ліцензія, акредитація, кваліфікований професорсько-викладацький склад, комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотека, спортивні зали, гуртожиток.

Наші викладачі готові допомогти розкрити Ваш інтелектуальний потенціал, дати необхідні знання для реалізації Ваших кар′єрних амбіцій і зайняти гідне місце в сучасному суспільстві.

Детальну інформацію щодо змісту навчання, працевлаштування, подальшого навчання Ви можете отримати на кафедрі, яка розташована в лабораторному корпусі університету за адресом: 93406, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., вул. Донецька, 41, кім. 204, 205, e-mail: mpm.snu.edu@gmail.com; http://mpm.snu.edu.ua/uk/; https://www.facebook.com/mpm.snu.edu/?notif_t=page_admin&ref=notif; відповідальний – доцент Черніков Микола Григорович, м. т. +38 (066) 460-84-94.

Зарахування на перший курс денної та заочної форм навчання для здобуття ступеня бакалавра незалежно від форми фінансування (бюджет, контракт) проводиться за конкурсом суми балів атестату та сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2016 або 2017 році, з наступних конкурсних предметів:

 

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3.На вибір. Історія України, Фізика

0,3

0,4

0,2

 

Вступити на навчання  на перший  курс за результатами вступного іспиту (без проходження зовнішнього незалежного оцінювання) мають право особи (незалежно від віку), місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції та населені пункти, які розташовані на лінії зіткнення або, які переселилися з цих територій після 1 січня 2017 року.

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на третій (другий) курс.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються також особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра) за іншою спеціальністю, на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу, зарахування здійснюється виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Нормативний термін навчання магістрів 1,5 роки. Прийом на навчання за денною та заочною формою для здобуття ступеня магістра здійснюється за спеціалізаціями

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

– металорізальні верстати та системи;

– інструментальне виробництво;

– обладнання електронної промисловості;

-обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (тільки денна форма навчання);

спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

– металорізальні верстати та системи;

– інструментальне виробництво.

Вартість навчання за контрактом (дані 2016 року прийому) для спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» на рік складає:

– бакалаври денна форма навчання ‒ 5690 грн.; бакалаври заочна форма навчання ‒ 3290 грн.;

– магістри денна форма навчання ‒ 7290 грн.; магістри заочна форма навчання ‒ 4690 грн.

Студентам, зарахованим на денну форму навчання незалежно від форми фінансування (бюджет, контракт), надається відстрочка від призову на строкову службу.

Більш детальну інформацію з правил вступу, порядку прийому заяв, документів для вступу, календаря вступної компанії, розкладу вступних випробувань та інших питань можна отримати на сайті університету (http://snu.edu.ua) та в приймальній комісії.

Адреса приймальної комісії: 93406, вул. Донецька, 43, м. Сєвєродонецьк  Луганської обл.; e-mail: vstup@snu.edu.ua, call.snu.edu@gmail.com; м. т. +38(095)618-98-89.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *