Видано монографію “Трибологічна надійність металорізальних верстатів”, автори Ю.О. Харламов, В.І. Соколов, О.С. Кроль.

У книзі розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Детально описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про тертя, зношування і змащування. Представлені відомості про геометрію поверхонь деталей і контактну взаємодію деталей, що сполучаються. Розглянута природа зовнішнього тертя і основних  видах  зношування  у  верстатах.  Детально  розглянуті  питання забезпечення надійності металорізальних верстатів на стадіях проектування, виготовлення і експлуатації.

Книга розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, пов’язаним із створенням і експлуатацією металорізальних верстатів і інших машин, а також може бути використана студентами ВНЗ відповідних напрямів і спеціальностей.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *