Видано монографію “Методи та процедури раціонального вибору у верстатобудуванні”, автори О. С. Кроль та В. І. Соколов.

У монографії розглянуто проблеми побудови та дослідження тривимірних моделей проектованих металорізальних верстатів. Наведено інструментарій створення твердотільних моделей устаткування фрезерно-свердлильно-розточувального типу в середовищі інтегрованої САПР KOMIIAC-3D. Розглянуто особливості та ефективні прийоми побудови компонентів верстатних та інструментальних систем з використанням параметризації конструкцій і фотореалістичного уявлення в модулі Artisan Randering. Проведено дослідження шпиндельних вузлів методом кінцевих елементів за допомогою модуля АРМ FEM на базі їх 3D-моделей. Запропоновано нові конструкторські рішення, що відносяться до зубчастих пасових передач шевронного профілю і беззазорних черв’ячних передач у вигляді 3 D-моделей

Для провідних конструкторів і фахівців в області проектування та дослідження верстатних систем, науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *